Välkommen till vår e-tjänst om direktupphandling. Du som företagare kan anmäla dig till vår leverantörsbank som hjälper oss på kommunen att hitta rätta leverantörer inför direktupphandlingar.

Direktupphandling
En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden i lagen om offentlig upphandling (LOU). Beloppsgränsen uppgår år 2022 till 700 000 kronor. Om värdet på avtalet understiger 700 000 kronor är det tillåtet att direktupphandla. Värdet på det som ska direktupphandlas beräknas på kontraktets fulla värde (eventuella options- och  ska räknas med som om de kommer att utnyttjas). För sociala tjänster och välfärdstjänster är direktupphandlingsgränsen 7 802 550 kronor. Den eller de utvalda leverantörerna får lämna anbud i de fall den upphandlande myndigheten ber om det.

Val av leverantör inför direktupphandling
När kommunen direktupphandlar varor eller tjänster kan kommunen välja till vilka företag offertförfrågningar skickas till. Här har kommunen alltså en möjlighet att vända sig till lokala företag. För att veta vilka företag det finns inom kommunen har det skapats en leverantörsbank där alla företagare kan registrera sig. När man registrerar sig i leverantörsbanken är det viktigt att fylla i sökord som beskriver och är kopplade till det företaget kan erbjuda. Tänk på att det inte är säkert att den som söker i banken kan er bransch så undvik facktermer, förkortningar och liknande.