Denna enkät ingår i ett forskningsprojekt vid SLU som leds av Anna M Johansson. Projektet finansieras av Stiftelsen svensk fårforskning. Denna enkät ska fyllas i om en grupp av djur som slaktats vid ungefär samma tid på året, om du även har uppgifter om skinnskador för enskilda individer kan det fyllas i på slutet. Om det är några frågor som är för svåra att svara på så kan du hoppa över de frågorna och svara bara på de andra frågorna.