Vi har i år et søknadsskjema for følgende tilskudd:

Administrasjon tilskudd særkrets-/region
Søknadsbasert ordning. Firedelt løsning.
  • Baserer seg på antall idrettslag 
  • Kretsstyre/regionsstyre
  • Antall ansatte (1-3) 
  • Org.leddet er leietaker på Idrettens Hus Rogaland

Barn og unge 0-19 år

Søknadsbasert ordning med utgangspunkt i de tall som idrettslagene har lagt inn i samordnet rapportering. Ordningen fordeles etter en trappetrinnsmodell. 

30 minus - unge ledere 
Søknadsbasert ordning. Styremedlemmer i særkretser/- regions og idrettsråd styrer som er under 30 år det kalenderåret de velges inn kan søke om støtte på inntil kroner 3000 

Krav for å få tilskudd er: 
Årsrapport, årsregnskap og protokoll lastes opp i SportsAdmin eller sendes til rogaland@idrettsforbundet.no
Styret er registrert i SportsAdmin
Særkrets/-regions organisasjonsinfo oppdateres i SportsAdmin


Søknadsfrist er 1. september 2020