Inom vilken verksamhet jobbar du?
1. Om skadad hud kommer i kontakt med mat kan stafylokocker överföras till maten?
2. Vid vinterkräksjuka, är det okej att gå till jobbet när du varit symtomfri efter 24 timmar men helst inte innan 48 timmar efter att du haft magsjuka?
3. Är det acceptabelt att tvätta arbetskläder hemma med sina privata kläder?
4. Om personal hanterar oförpackade, känsliga livsmedel såsom att steka köttfärs ska personen bära tillräcklig skyddsklädsel som används endast i livsmedelslokalen?
5. Det kan hamna virus i bär om bevattningsvatten är förorenat med till exempel avföring?
6. När oförpackade, känsliga livsmedel till exempel räkor hanteras, minskar rätt använda engångshandskar risken för matförgiftningar?
7. En person ska inte hantera oförpackade livsmedel som serveras utan uppvärmning om han/hon har en salmonellainfektion?
8. Vad gäller hygienen har det ingen betydelse om du efter handtvätt stänger vattenkranen med bar hand eller med en engångshandduk?
9. Finns det risker med att personal och kunder använder samma toalett?
10. Du får ha husdjur i restaurangens kundlokaler eller terrass om företagaren har gett sitt tillstånd?