Oslo Idrettskrets ting avholdes onsdag 10. juni 2020 på MEET Ullevaal, Sognsveien 77C, via Thon Hotel Ullevaal Stadion.

Representantene og vararepresentantene skal være valgt på særkretsen/regionens ting eller oppnevnt av styret i særkretsen/regionen.


Representantene må være meldt OIK senest onsdag 3. juni 2020.

Registrer inn representanter og vararepresentanter i dette skjema. Vennligst påse at alle opplysninger blir gitt.


Dokumentene til tinget blir gjort tilgjengelig senest en måned før tinget på https://www.idrettsforbundet.no/oslo