Oslo Idrettskrets ting avholdes onsdag 10. juni 2020 på MEET Ullevaal, Sognsveien 77C, via Thon Hotel Ullevaal Stadion.

Representanter fra idrettslagene velges av AU i idrettens samarbeidsutvalg (ISU) etter innspill fra lagene i bydelen. 

Aktuelle kandidater fra idrettslagene må være valgt av årsmøtet i klubben eller oppnevnt av styret. 

Representanter må være meldt inn til OIK senest onsdag 4. juni 2020.

Vennligst registrer inn valgte representanter og vararepresentanter i dette skjema. Vennligst påse at alle etterspurte opplysninger blir gitt.

Dokumentene til tinget ligger på https://www.idrettsforbundet.no/oslo