Dette er en anonym undersøkelse til alle lagledere, trenere, foresatte og klubber som har erfaring med EasyBasket. 
NBBF ønsker å styrke, utvikle og kvalitetssikre EasyBasket-konseptet og ønsker i den sammenheng innspill fra miljøet på de ulike endringer som blir vurdert. Besvarelsene vil bli gått gjennom og tatt med i det videre arbeidet til arbeidsgruppen som jobber med prosjektet EasyBasket Nasjonalt løft. 
Første side er obligatorisk å besvare (informasjon om deg som besvarer), i resten av undersøkelsen besvarer du de spørsmålene som er gjeldene for deg.