Dette er en anonym undersøkelse til alle lagledere, trenere, foresatte og klubber som har deltatt i EasyBasket pilot prosjekt Region Øst høsten 2019. NBBF ønsker å styrke, utvikle og kvalitetssikre EasyBasket-konseptet og har høsten 2019 testet ut noen endringer i EasyBasket-aktiviteten i Region Øst. I den sammenheng ønsker NBBF erfaringer fra miljøet på de ulike endringene som er testet ut. Besvarelsene vil bli gått gjennom og tatt med i det videre arbeidet til arbeidsgruppen som jobber med prosjektet EasyBasket Nasjonalt løft.
Første side er obligatorisk å besvare (informasjon om deg som besvarer), i resten av undersøkelsen besvarer du de spørsmålene som er gjeldene for deg.