Påmelding kurs: Analyse av registerdata 2020

Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.

Påmeldingen er for deg som ønsker å følge forelesninger uten å ta eksamen.

Kurset er nettbasert, og avholdes 13. - 15. oktober 2020.