Påmelding kurs: Analyse av registerdata 2020

Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike sentrale helseregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.

Påmeldingen er for deg som ønsker å følge forelesninger uten å ta eksamen.

Kurset holdes på Universitetet i Tromsø.

Tirsdag 21. april: 10.00-16.45
Onsdag 22. april: 08.15-16.30
Torsdag 23. april: 08.15-13.30