Villkor & Samtycke

Telekom idag undersöker läget för operatörerna som vänder sig till företag eller organisationer. Dina svar kommer att behandlas anonymt och vi kommer endast att använda svaren i vår journalistik. Dina fritextsvar kan användas i tidningen för att illustrera en trend eller som ett exempel. Om du inte fullföljer hela undersökningen kommer inga svar att sparas. Genom att acceptera villkoren accepterar du att vi använder dina svar för journalistik.

Sekretess och samtycke