ÖPPEN KONSTVÄGG 

Vill du visa upp din konst eller ditt konsthantverk i Vallentuna Kulturhus? Anmäl dig nedan! 

Dessa regler gäller för att få ställa ut på Öppen konstvägg i Vallentuna Kulturhus: 

 • Boende och/eller arbetande i Vallentuna har företräde att få ställa ut på Öppen konstvägg.Det kostar ingenting att ställa ut på Öppen konstvägg.

 • Kultur Vallentuna gör två A3-skyltar till utställningen utifrån insända texter från dig: En skylt med datum, eventuell titel på utställningen, ditt namn och en kortare presentation av dig som konstnär. En skylt med texter om konstverken.

 • Du ansvarar själv för eventuell marknadsföring av utställningen.

 • Du ansvarar själv för hängningen av utställningen på angivet datum. Egna verktyg och hänganordningar; hammare/borr, skruv/spik/krok, vattenpass etc medtages till hängningen.

 • Häftmassa, häftkuddar eller andra dubbelhäftande material får ej användas.

 • Eventuell försäljning av konstverken ombesörjer du själv. Kultur Vallentuna ansvarar inte för någon försäljning.

 • Du ansvarar själv för nedtag av utställningen och spackling med vitt spackel av hål och eventuell slipning vid behov.

 • Du visar dina bilder på egen risk. Vallentuna Kulturhus ansvarar inte för eventuell skadegörelse eller stöld och står inte för försäkring.

 • Om du visar fotografier på identifierbara personer måste du ha fått ett skriftligt godkännande av dem.

 • På Öppen konstvägg får bara konst visas, alltså ingen information, marknadsföring eller partipolitiska budskap.

 • Du förbinder dig att följa svensk lag och kommunens värdegrund genom att inte visa konst som är främlingsfientlig eller har annat kränkande innehåll.

 • Du ska skicka in information om dig som ställer ut och om de verk du tänker visa senast fyra veckor innan utställningen. Du får mer information om detta i bokningsbekräftelsen.

Anmäl dig på nästa sida genom att klicka vidare på "starta undersökning" i nedre hörnet. (*=obligatorisk att fylla i)