Søknad for opprettelse av ny gruppe.

Besvar spørsmålene så kort og presist som mulig.

Før du setter i gang:

Sjekk at du fyller kriteriene for søknad. Se nettsiden.

Det er lurt å ha klart tallene til budsjett samt annen info du trenger.
Underveis kan du gå frem og tilbake, men ikke lagre.
  
Søknaden blir behandlet løpende. Du vil få kopi av søknaden når den er sendt inn. 

Hvis noe er uklart kan du kontakte Jane Dreyer tlf 934 98 698. Lykke til!