Personvern

Oppbevaring:
Samfunnsøkonomene oppbevarer data i tre måneder etter kurset slutt.

Hvorfor oppbevarer vi dataene?
Samfunnsøkonomene har et berettiget behov for å spare på personopplysningene i Netigate til arrangementet er gjennomført. Når arrangementet er gjennomført vil informasjonen bli slettet fra Netigate.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at informasjon om deltakelse kan bli lagret i vårt ordinære medlemssystem dersom du er medlem, og at informasjon om deltakelse kan bli lagret på krypterte servere for å oppfylle dokumentasjonsplikt ovenfor myndighetene og overfor finansieringskilder for kurs/arrangement. Medlemssystemet og lagring på krypterte servere er underlagt egne sletterutiner, utformet i tråd med GDPR.

Formål
Formålet med innhenting og behandling av dine personopplysninger i denne spørreundersøkelsen, er å sette oss i stand til å gjennomføre arrangementet på en god måte. I denne sammenheng har Samfunnsøkonomene behov for å bruke personopplysningene til å gi deg nærmere informasjon om gjennomføring av arrangementet, bestille hotellrom, passende lokaler og eventuell transport, samt å sørge for at den registrerte ikke får servert mat de er allergisk mot. Ved noen arrangementer har vi også behov for å bruke personopplysningene for å få refundert kursutgifter (OU-midler). 

Selskapsnavn (behandlingsansvarlig)
Samfunnsøkonomene
Adresse: Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
E-post: post@samfunnsokonomene.no 

Rettslig grunnlag for behandling
GDPR artikkel 6 nr. 1 f) og artikkel 9 nr. 2 b). 

Du kan lese mer om retten til å trekke tilbake samtykke, registrerte rettigheter, og kontaktinformasjon på personvernombud på denne lenken: https://www.samfunnsokonomene.no/about/personvern/

Personvern og samtykke