Vi takker deg for din deltakelse på dagseminaret om beredskap/beredskapsutfordringer, 
og for at du tar deg tid til å besvare denne evalueringen i etterkant. Den er verdifull for oss.