Γενικές ερωτήσεις

Ποια από τις ακόλουθες δύο πτυχές σάς περιγράφει καλύτερα;  *Απαιτείται απάντηση.
Rating
Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τις παρακάτω ενότητες της ιστοσελίδας; 
Δομή και πλοήγηση
Εμφάνιση και αίσθηση
Περιεχόμενο (κείμενο, εικόνες, βίντεο, κ.λπ.)
Πείτε μας ποιος είναι ο κύριος λόγος για τη σημερινή σας επίσκεψη στον ιστότοπο «Bosch Home».  *Απαιτείται απάντηση.