Velkommen til høstens fagdag for Lofotleger  2019.

Programkomiteen har lagt opp et spennende og aktuelt program.

Fagdagen finner sted på Rådhuset i Vestvågøy kommune  

 kl.14:00 - 20:15 med påfølgende middag på Scandic hotell

 Meld deg på ved å trykke på "start undersøkelse" nede i høyre hjørne

Vi gjør oppmerksom på at sykehusansatte ikke vil få tilsendt automatisk 

bekreftelse på påmelding, grunnet tekniske utfordringer mellom

Helse Nord IKT og leverandør av påmeldingsystem. 

Dette beklager vi, og vi sender fortløpende manuelle bekreftelser

til sykehusansatte.