Som en del i ett projekt kring hundars vardagsbeteende genomför vi en stor enkätundersökning för att kartlägga hundars beteende i vardagslivet. Vi är dels intresserade av alla hundar av följande raser: american staffordshire terrier, australian kelpie, australian shepherd, belgisk vallhund/malinois, belgisk vallhund/tervueren, berner sennenhund, boxer, briard, chihuahua, dobermann, golden retriever, hovawart, jack russel terrier, lagotto romagnolo, nova scotia duck tolling retriever, rhodesian ridgeback, riesenschnauzer, rottweiler, shetland sheepdog och tysk schäferhund (även sådana som inte längre lever). 

Vi är även intresserade av alla hundar, oavsett ras, som snart ska genomföra eller har genomfört BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund). Med hjälp av frågorna i frågeformuläret kan du beskriva just din hunds typiska beteende i olika situationer. Frågorna tar ca 20 minuter att besvara. Det behöver inte vara du som är registrerad ägare till hunden som besvarar frågorna. Det viktigaste är att det är en person som känner hunden väl och vet hur den brukar reagera i vardagen. Försök att fylla i frågeformuläret så objektivt som möjligt och utan att vare sig försköna eller överdriva. På det sättet kan du ge oss en god bild av din hunds beteende. Ta inte alltför lång tid på dig, frågorna är gjorda för att ge en allmän bild av din hunds beteende. Om du inte vet svaret på en fråga eller om det inte är en relevant fråga för dig (t ex om hunden aldrig åkt hiss), lämna blankt svar. 

Projektet genomförs vid institutionen för husdjursgenetik vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Undersökningen av hundar som har genomfört eller ska genomföra BPH är ett samarbete med Svenska Kennelklubben, och är ett led i utvärderingen av BPH. Svaren kommer att sammanställas och bearbetas statistiskt, och resultaten redovisas i såväl vetenskaplig som populärvetenskaplig form. Vi kommer enbart att redovisa generella resultat, inte enskilda svar. I våra rapporter kommer man alltså inte att kunna se resultatet från någon enskild hund, eller från hundar som kommer från en viss kennel. Har du frågor om projektet eller undrar över hur du ska fylla i enkäten är du välkommen att kontakta Erling Strandberg på e-postadressen Erling.Strandberg@slu.se. För frågor angående BPH är du välkommen att kontakta Helena Frögéli på e-postadressen helena.frogeli@skk.se. Ju fler som svarar på enkäten, desto bättre bild kan vi få över hundars vardagsbeteende i just din ras. Därför är just Ditt svar viktigt! Stort tack för din medverkan!