Som en del i SKKs kontinuerliga utvärdering av Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, och Mentalbeskrivning hund, MH, genomför vi en enkätundersökning för att kartlägga hundars beteende i vardagslivet. Utvärderingen genomförs vid institutionen för husdjursgenetik vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med SKK. Undersökningen fokuseras på hundar som har deltagit eller ska delta på BPH eller MH men vi välkomnar även svar rörande andra hundar. Svaren kommer att sammanställas och bearbetas statistiskt, och resultaten redovisas i såväl vetenskaplig som populärvetenskaplig form. Vi kommer enbart att redovisa generella resultat, inte enskilda svar. I våra rapporter kommer man därmed inte att kunna se svar för en enskild hund, eller från hundar som kommer från en viss uppfödare. Det förblir anonymt.

Vi är främst intresserade av alla hundar, oavsett ras, som snart ska delta, eller har deltagit på BPH eller MH. Du är dock också välkommen att fylla i enkäten om du inte har deltagit, eller tänker delta på BPH eller MH längre fram.

Med hjälp av frågorna i frågeformuläret kan du beskriva just din hunds typiska beteende i olika situationer. Frågorna tar ca 20 minuter att besvara. Det behöver inte vara du som är registrerad ägare till hunden som besvarar frågorna. Det viktigaste är att det är en person som känner hunden väl och vet hur den brukar reagera i vardagen. Försök att fylla i frågeformuläret så objektivt som möjligt och utan att vare sig försköna eller överdriva något. På så vis ger du oss bäst bild av din hunds beteende. Ta inte alltför lång tid på dig att fundera, frågorna är gjorda för att ge en allmän bild av din hunds beteende. Om du inte vet svaret på en fråga eller om frågan inte är relevant för dig (t ex om frågan handlar om att åka hiss och din hund inte har gjort det), lämna blankt svar.

Har du frågor om utvärderingen eller undrar över hur du ska fylla i enkäten är du välkommen att kontakta Erling Strandberg på e-postadressen Erling.Strandberg@slu.se. För frågor angående BPH eller MH är du välkommen att kontakta Helena Frögéli på e-postadressen helena.frogeli@skk.se. Du kan också vända dig till Svenska Brukshundklubben med frågor gällande MH.

Ju fler som svarar på enkäten, desto bättre bild får vi över hundars vardagsbeteende i din ras. Vi kan då också utvärdera hur väl BPH och MH kan kopplas till olika beteenden i vardagen. Därför är just Ditt svar viktigt! Välkommen att delta!

Genom din hjälp kan alla vi hundentusiaster lära oss mer om hundars beteende. Stort tack för din medverkan!