Intresseanmälan för efteranslutning bredband

Efteranslutning görs två gånger per år, vår och höst.

Sista datum att anmäla intresse för efteranslutning under hösten är 31 juli.

Sista datum att anmäla intresse för efteranslutning under våren är 31 mars.  

Taxa för efteranslutning till stadsnätet
Norsjö kommun har som policy att erbjuda efteranslutning till stadsnätets fiberinfrastruktur förutsatt att fastigheten ligger inom ett befintligt fiberutbyggt område. Anslutningen erbjuds i dagsläget till en fast kostnad enligt följande princip:

Taxa 1
Förutsatt att klar kanalisation för fiber finns hela vägen till fastigheten:
9 000 kr

Taxa 2
Förutsatt att fastigheten finns inom redan utbyggt (fibrerat) område:
24 000

Taxa 3
Pris offereras enligt självkostnadsprincipen, dock lägst motsvarande Taxa 1.

-----

Exempel på när Taxa 2 är tillämpbar:
Exempelvägen 10, 14 och 16 är anslutna. Exempelvägen 12 ligger mellan dessa fastigheter och är därmed inom utbyggt område.

Exempel på när Taxa 3 blir tillämpbar:
Exempelbyn är utbyggt och inkommande fiber kommer längs vägen söder om Exempelbyn. Förfrågningen avser en fastighet som ligger ca 650 meter lägre upp längs vägen som fortsätter norr om Exempelbyn. Området kan därmed inte räknas som utbyggt och Taxa 3 blir tillämpbar.

-----

Det här gäller bara efteranslutningar. De som ingår i jordbruksverkets projekt, det statligt finansierade utbyggnadsprojektet, för dem förändras inga taxor. Där är det fortfarande 14 000 kronor som gäller.