Kriteriene for nominasjon til årets MANNLIGE UTØVER.
- Prisen tildeles den mannlige utøveren som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 10.september 2018 til 8.september 2019.
- For å være aktuell kandidat må man enten representere et idrettslag i Agder eller ha folkeregistrert adresse i Agder.
- Kandidatens holdninger må speiles av idrettens verdier - GLEDE, HELSE, FELLESKAP og ÆRLIGHET 

Hvilken relasjon har du til den du nominerer? Jeg er: *Obligatorisk spørsmål.
Har utøveren folkeregistrert adresse i Agder? *Obligatorisk spørsmål.