Kriteriene for nominasjon til årets TRENER.
- Prisen tildeles den treneren (eller coach/støtteperson) som i perioden 10.september 2018 til 8.september 2019, har vist fremragende kvaliteter som coach/trener, og som har oppnådd svært gode resultater gjennom sitt arbeid med prestasjonsutvikling.
- For å være kandidat må man enten representerer et idrettslag i Agder, eller ha folkeregistrert adresse i Agder, samt at utøveren(e) som er årsak til at man blir nominert til prisen, fortrinnsvis representerer et idrettslag i Agder eller har folkeregistrert adresse i Agder.
- Treneren må være et forbilde for andre, og holdningene må speiles av idrettens verdier - GLEDE, HELSE, FELLESKAP OG ÆRLIGHET.  

Hvilken relasjon har du til den du nominerer? Jeg er: *Obligatorisk spørsmål.
Har kandidaten folkeregistrert adresse i Agder? *Obligatorisk spørsmål.