Kriteriene for nominasjon av årets TEAM/LAG
- Prisen tildeles det teamet/laget fra samme klubb som i perioden 10.september 2018 til 8.september 2019, har levert den fremste prestasjonen og/eller det beste resultatet (ev. flere). Med team menes f. eks stafettlag, et par i sandvolleyball m. fl.
- For å være kandidat må man enten representere et idrettslag i Agder, eller ha folkeregistrert adresse i Agder.
- Teamet/laget må være et forbilde for andre, og holdningene må speiles av idrettens verdier - GLEDE, HELSE, FELLESKAP og ÆRLIGHET.  

Hvilken relasjon har du til den du nominerer? Jeg er: *Obligatorisk spørsmål.