Kriteriene for nominasjon til årets UNGE FRIVILLIGE (født 1993-2004)
- Alder 15 – 26 år (født 1993-2004)
- Kandidaten må representere et idrettslag/idrettskrets/særkrets/region i Agder, som er tilknyttet et særforbund i Norges Idrettsforbund (f.eks Fotballforbundet, Cykleforbundet osv)
- Ha en frivillig rolle i idrettslaget/særkrets/region som trener, leder, dommer eller annet tillitsverv.
- Må i nominasjonsperioden 10.september 2018 – 8.september 2019 ha gjort en ekstra frivillig innsats i et idrettslag/særkrets/region.
- Være en pådriver for en åpen og inkluderende idrettskultur, som gjenspeiler idrettens verdier – GLEDE, HELSE, FELLESKAP OG ÆRLIGHET 

Hvilken relasjon har du til den du nominerer? Jeg er: *Obligatorisk spørsmål.
Har kandidaten folkeregistrert adresse i Agder? *Obligatorisk spørsmål.