ENKÄT 2019

VAD TYCKER DU OM SOCIALTJÄNSTEN i TÖREBODA KOMMUN?

För att kunna förbättra vår verksamhet behöver vi veta vad som fungerar
bra och mindre bra idag. Därför får alla som besöker socialtjänsten under
20190901-20191030 möjlighet att svara på frågorna nedan. Det är frivilligt att delta och alla deltar anonymt. Svaren sammanställs så att det inte går att se vad någon enskild person har svarat.

Du väljer själv om du vill svara på frågorna, men för oss är dina synpunkter
mycket viktiga. Ju fler som svarar på frågorna, desto bättre nytta gör
undersökningen.

Resultaten från enkäten kommer att finnas tillgängliga på www.toreboda.se samt
www.kolada.se Även personer i andra kommuner har svarat på frågorna och resultatet kommer att vara möjligt att jämföra med andra kommuner.