Frist for nominering: torsdag 11. oktober 2019.

Nominasjon til årets IDRETTSANLEGG

For å bli nominert til årets IDRETTSANLEGG må anlegget fylle én eller flere av følgende kriterier og være :
- et anlegg eller en samling av anlegg som er ferdigstilt i perioden 28. oktober 2018 til 1. november 2019
- et anlegg som har stor betydning på grunn av, enten valg av byggematerialer, valg av energieffektive løsninger, valg av miljøvennlige løsninger, eller  samarbeidet mellom flere idretter og/eller kommuner.
- et anlegg med særskilt funksjon hvor sosiale møteplasser i tillegg til aktivitetsflatene har fått fokus.