Frist for nominering: torsdag 11. oktober 2019.

Nominasjon til årets ELITEARRANGEMENT

For å bli nominert til årets ELITEARRANGEMENT må arrangementet
- være med nasjonal og/eller  internasjonal deltakelse på toppidrettsnivå
- være for idrett(er) som er tilknyttet minst ett norsk særforbund.
- være avholdt i perioden 28. oktober 2018 - 1. november 2019 
- være arrangert i Vestfold og med et eller flere idrettslag tilhørende Vestfold-idretten som arrangør. 

Avholdes arrangementet i Vestfold? *Obligatorisk spørsmål.