Frist for nominering: torsdag 11. oktober 2019.

Nominasjon til årets BREDDEARRANGEMENT

For å bli nominert til årets BREDDEARRANGEMENT må arrangementet
- favne mange deltakere
- være for idrett(er) som er tilknyttet minst ett særforbund.
- være avholdt i perioden 28. oktober 2018  - 1. november 2019
- være arrangert i Vestfold og med et eller flere idrettslag tilhørende Vestfold-idretten som arrangør. 

Avholdes arrangementet i Vestfold? *Obligatorisk spørsmål.