Frist for nominering: torsdag 11. oktober 2019.

Kriteriene for nominasjon til årets KVINNELIGE UTØVER.
- Prisen tildeles den kvinnelige utøveren som etter juryens vurdering har stått for den fremste prestasjonen/resultatet (ev. flere) i perioden 28. oktober 2018 - 1. november 2019.
- For å være aktuell kandidat må man enten være medlem av et idrettslag i Vestfold eller ha folkeregistrert adresse i Vestfold.
- Idretten som kandidaten representerer må være tilknyttet et særforbund i Norges Idrettsforbund.
- Kandidatens holdninger og gjerninger må ikke være i strid med idrettens verdier og retningslinjer.

Hvilken relasjon har du til den du nominerer? Jeg er: *Obligatorisk spørsmål.
Har utøveren folkeregistrert adresse i Vestfold? *Obligatorisk spørsmål.