Frist for nominering: torsdag 11. oktober 2019. 

Kriteriene for nominasjon til årets TRENER.
- Prisen tildeles den treneren (eller coach/støtteperson) som i perioden 29. oktober 2018 til 1. november 2019, har vist fremragende kvaliteter som coach/trener, og som har oppnådd svært gode resultater gjennom sitt arbeid med prestasjonsutvikling.
- For å være aktuell kandidat må man enten være medlem av et idrettslag i Vestfold, eller ha folkeregistrert adresse i Vestfold.
- Idretten som kandidaten representerer må være tilknyttet et særforbund i Norges idrettsforbund.
- Kandidatens holdninger og gjerninger må ikke være i strid med idrettens verdier og retningslinjer.

Hvilken relasjon har du til den du nominerer? Jeg er: *Obligatorisk spørsmål.
Har kandidaten folkeregistrert adresse i Vestfold? *Obligatorisk spørsmål.