Enligt dataskyddsförordningen GDPR, som trädde i kraft 2018, lämnas följande information. Personuppgifter samlas in för att endast användas för administrativa ändamål. Personuppgifterna kommer att behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftningJag har tagit del av uppgifterna ovanstående information om hur vi hanterar personuppgifter *Ange ett svar.
Jag samtycker till att bilder från verksamheten används på Danspoolens hemsida eller liknande informationsmaterial. *Ange ett svar.