1. Kryssa i rätt eller fel i nedanstående påståenden.

Enskilda firman kan inte gå i borgen för annans skuld *Obligatorisk fråga.
En enskild firma är ett juridiskt skattesubjekt som deklarerar sina inkomster och utgifter samt upprättar årsbokslut *Obligatorisk fråga.
Det är möjligt för den enskilda firman att äga aktier eller andelar i en annan enskild verksamhet eller näringsverksamhet *Obligatorisk fråga.
Det är den enskilda näringsidkaren och inte näringsverksamheten som är ansvarig för skatter och avgifter *Obligatorisk fråga.
När enskild näringsverksamhet gör avsättningar till obeskattade reserver skall dessa inte redovisas i balansräkningen *Obligatorisk fråga.
Avsättning till expansionsfond är en procentsats av nettoomsättningen *Obligatorisk fråga.
En enskild näringsidkares avsättning till Expansionsfond är bland annat beroende av rörelsekapitalets storlek *Obligatorisk fråga.
Särskild löneskatt är en skatt som belastas verksamheten för gjorda privata uttag som överskrider årets inkomst av näringsverksamheten *Obligatorisk fråga.
Skatteverkets debitering av preliminär skatt skall betalas av näringsidkaren privat *Obligatorisk fråga.
Näringsverksamhet som omsätter upp till 3 mkr exklusive mervärdeskatt kan välja mellan att redovisa mervärdeskatten varje månad eller årsvis *Obligatorisk fråga.