Villkor & Samtycke

Vi, Fastighetsbraschens utbildningsnämnd, FU, vill med denna undersökning veta hur många medarbetare ni vill ska ta del av ESF-projektet DigiFast. Vi kommer att behålla uppgifterna under projektets tid fram till februari 2022. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på FU. Du har möjlighet att avbryta ditt deltagande i denna undersökningen och då sparas ingen data. 

Sekretess och Samtycke