Det här är anmälan till helgkursen med Vargöns Symfoniorkester 30/8-1/9 2019 på Bohus Malmön. Det är alltså bara orkesterns medlemmar som kan anmäla sig och anmälan ska göras av betalningsansvarig vårdnadshavare. Anmälan är bindande och läkarintyg krävs vid ev. avbokning. Sist i formuläret ska vårdnadshavaren bekräfta att man förstått villkoren.

Avgiften är 1050 kr. Mat, logi, undervisning och busstransport ingår. Avgiften ska vara betald före kursstart, dock senast 190828 (se info-lappen).

Sista anmälningsdag är 10 juni.

Kursen sponsras av RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) med 50 kr per medlem och dag. Musikskolan ombesörjer registrering.
Kursen sponsras även av Musikskolans Föräldraföreningar.  

Välkommen med din anmälan!

Inger Nordström,
Enhetschef Musikskolan