Vilkår og Samtykke

Vi bruker Netigate til å gjennomføre spørreundersøkelser blant våre brukere og medarbeidere.

Denne spørreundersøkelsen er anonym, vil ikke vi eller Netigate samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Vi deler ikke opplysninger vi får i spørreundersøkelser med andre og bruker heller ikke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. Personopplysninger blir slettet 60 dager etter undersøkelsens slutt. 

Personvern og samtykke