Villkor & Samtycke

När du medverkar i enkätundersökningen ”Torkans effekter på utfodringen av svenska hästar” innebär det att Sveriges lantbruksuniversitet, SLU behandlar dina personuppgifter. Att ge SLU ditt samtycke är helt frivilligt, men utan behandlingen av dina personuppgifter kan inte undersökningen genomföras. Denna text syftar till att ge dig all information som behövs för att du ska kunna ta ställning till om du vill ge ditt samtycke till att SLU hanterar dina personuppgifter eller inte.
Du har alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke utan att behöva ge några skäl för detta. SLU är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, och du når SLUs dataskyddsombud på dataskydd@slu.se eller via 018-67 20 90. Din kontaktperson för detta arbete är: Sara Ringmark, sara.ringmark@slu.se, tel. 018-671422.

Vi samlar in följande uppgifter om dig: bostadslän, om din hästverksamhet är momsregistrerad, antal hästar du ansvarar för samt inriktning på hästverksamhet.

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att SLU ska kunna genomföra forskning på utfodring av hästar och de eventuella effekter som torkan under 2018 hade på hästhållares utfodringsstrategi samt hästarnas hälsa. Dina personuppgifter används för att undersöka om utfodringsstrategierna skiljer mellan privata hästhållare och näringsidkare samt mellan bostadslän.

Om du vill läsa mer information om hur SLU behandlar personuppgifter och om dina rättigheter kan du hitta den informationen på www.slu.se/personuppgifter.

Jag samtycker till att SLU behandlar personuppgifter om mig på det sätt som förklaras i denna text, inklusive känsliga uppgifter om jag lämnar sådana. 

Sekretess och Samtycke