Villkor & Samtycke

Information om behandling av personuppgifter
Vallentuna kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår webbplats www.vallentuna.se/personuppgifter. Där beskriver vi dina rättigheter och hur nämnden samlar in och behandlar dina personuppgifter. 

*Ange ett svar.Jag accepterar villkoren
Sekretess och samtycke