Vi vill gärna veta vad du som gått webbutbildningen "Normer och diskriminering" tycker om innehållet. Tacksam för både ros och ris så vi kan utveckla vårt kompetensstöd på bästa möjliga sätt.