Vilkår og Samtykke


Dine opplysninger brukes for å sikre at vi ivaretar deltagere på Tidsreisen 2019. 
Informasjonen skal kun brukes til dette formålet og 
blir slettet etter at arrangementet er over.

Privacy & Consent