Dette er et søknadsskjema for kommunale bidrag fra Oslo kommune gjennom Oslo Idrettskrets.

Dette skjemaet gjelder kun for særkretser og regioner som har aktive idrettslag i Oslo Idrettskrets.

Før søknadsskjemaet fylles ut må du ha lest retningslinjene og utlysningsbrev for kommunale bidrag, disse finner du her