Enkät om Bioresurs verksamhet
Dina synpunkter är viktiga för oss!

Bioresurs uppdrag är att på olika sätt ge stöd och inspiration till verksamma NO- och biologilärare, samt till förskolelärare och därför erbjuder vi artiklar i Bi-lagan, material på vår webbsida och kursdagar. Genom enkäten hoppas vi få en bättre uppfattning om vad lärare uppskattar, saknar eller skulle vilja förändra och därmed bli bättre på att möta de önskemål och behov som finns. Så ta chansen att påverka!

Enkäten tar bara några minuter att fylla i och du är helt anonym.