Hej! Jag heter Anna Fahlgren och studerar mitt femte år till husdjursagronom/master husdjursvetenskap på Sveriges lantbruksuniversitet. Mitt examensarbete handlar om eventuella samband mellan människors omvårnadsbeteende och mentaliteten hos hund. Teorier om omvårdnadsbeteende är hämtade från humanpsykologin (https://www.skk.se/sv/Agria-SKK-Forskningsfond/hund/Hund-och-manniska/Omvardnadsbeteende-och-dess-effekt-pa-kanslomassig-anknytning-hos-hund/). Jag ska även undersöka hundägares upplevelse av relationen till sin hund. Målsättningen är att eventuellt kunna identifiera faktorer som bidrar till en lyckad relation mellan hund och ägare. Denna enkät är en delstudie i mitt examensarbete. Enkäten vänder sig till hundägare som har genomfört MH med sin hund. Personuppgifter kommer att hanteras enligt dataskyddsförordningen (https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/personuppgifter/). Dessa uppgifter lagras inte och kan inte kopplas till dina enkätsvar. För att delta måste hundens registreringsnummer anges för att mentalbeskrivning ska kunna inhämtas. Registreringsnummer går att söka efter via:  https://hundar.skk.se/hunddata/hund_sok.aspx

Din medverkan är helt frivillig, och du kan närsomhelst avbryta din medverkan. Enkäten förväntas ta cirka 20 minuter att fylla i. Den består av kortsvarsfrågor med möjlighet till att lämna ytterligare kommentarer. Frågorna handlar dels om hur du ser på relationen till din hund samt till personer i din närhet. Tack för ditt deltagande! Har du någon fråga om enkäten eller studien? Det går bra att kontakta mig via mejl, aafn0004@stud.slu.se.

Sista svarsdatum: 26 maj