Kurs i sentral FKB og QMS
Tilbud om kurs til alle som har tatt i bruk SFKB: 
Vi gjør oppmerksom på at dette er en forespørsel om kurs hos din bedrift. Endelig dato og sted avklares med kursholder. Påmelding er da bindende. Eventuell avmelding må varsles til kursholder i god tid før påmeldingsfristen utløper for at ikke kursavgift skal bli fakturert. 
Om du har noen spørsmål rundt gjennomføringen av kurset, ta kontakt med Geir Heksem på tlf. 419 06 297 .