Velkommen til registrering av avløpsanlegg. 

Trykk på start undersøkelse for å begynne kartleggingen.