Kan du bidra til å skape Baskets foreldrevettregler?

Rollen som idretts-forelder bringer mye glede og engasjement, men kan også være litt forvirrende og frustrerende til tider. Hvordan kan basketforeldre best støtte opp om barn, ungdom og klubb?

Sammen med deg og klubbene ønsker vi å skape klarhet i forventningene til forelder til basketbarn i en NBBF klubb. 

Vi ønsker derfor å benytte denne undersøkelse til å få kjennskap til dine tanker rundt hva det vil si å være en basketforelder. 

Dine innspill blir tatt med inn i Det Store Klubbledermøtet 30.-31. mars 2019. Med dette som grunnlag vil vi utarbeide foreldrevettregler før mai. 

Vår visjon er: Mer enn en idrett

Våre verdier er; inkluderende- gøy- målrettet