Kurset vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregister og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter samt juridisk regulering av helseregistre.

Påmeldingen er for deg som ønsker å følge forelesninger uten å ta eksamen.

Kurset holdes på Universitetet i Tromsø.

Onsdag 24. april: 10.00-16.45, MH-bygget
Torsdag 25. april: 08.15-16.30, MH-bygget
Fredag 26. april: 08.15-13.30, MH-bygget