Flott at du ønsker gratis styrekurs i din klubb! Vi ser at de klubbene som investerer 3-4 timer en kveld til å få bedre innsikt i styrets oppgaver, rollefordeling, økonomi og lover innen idretten, har større sjanse til å lykkes med organisasjonsarbeidet - og kan videre sette fokus på aktivitet. Vi anbefaler at hele styret er med på kurset, og gjerne også valgkomite, revisorer og eventuelt andre interesserte medlemmer i klubben. 

Fyll inn informasjonen på neste side, og velg en dato dere ønsker kurs i klubb. Vi tar kontakt for å avtale klokkeslett og sted. Vi ser frem til å høre fra deg.