Terms & Consent

Tämä kysely on osana Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakuntien sote-valmisteluorganisaatioiden yhdessä tekemän alueen yksityisten peruspalveluiden markkinaselvitystä. Selvityksen suorittaa KPMG Oy puolueettomana osapuolena.

Selvityksen tarkoituksena on koota keskeisimmät tiedot erityisesti valinnanvapauden piiriin tulevien yksityisten sote-peruspalveluiden nykytilasta ja markkinoiden kehityksestä tulevaisuudessa. Olemme kiinnostuneita kuulemaan yksityisten ja kolmannen sektorin palvelutarjoajien kehitysehdotuksia ja ajatuksia tulevaisuudesta.

Kysely on lyhyt, sen vastaamiseen menee noin 3-10 minuuttia. Kysely on auki sunnuntaihin 20. tammikuuta saakka.

Vastaamalla pystyt vaikuttamaan maakuntasi sote-valmisteluihin.

Lisätietoja selvityksestä ja maakuntien sote-muutosjohtajien/vastuuvalmistelijoiden yhteystiedot

Tietoja säilytetään turvatussa järjestelmässä 36 kuukauden ajan, eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, löydän KPMG:n tietosuojalausekkeesta.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: KPMG Oy Ab
Töölönlahdenkatu 3, 00100 Helsinki

Privacy & Consent