Villkor & Samtycke

Samtycke om behandling av personuppgifter till nos- och spaningspatrullsregister

Syftet med insamlingen av dina personuppgifter:
Genom att upprätta ett register för nos- och spaningspatrullen/ grannsamverkan kan information skickas till ut från polis och/eller kommun kring inbrott i närområdet. Den datorbaserade förteckningen innefattar namnuppgifter, adress, telefonnummer och e-postadress.

Samtycke till användandet av dina personuppgifter/förklaring:
Du väljer själv om du vill godkänna att polis och kommun får hantera dina personuppgifter.

Det är viktigt att känna till att du ger ditt samtycke enligt kap 4 artikel 7 i Dataskyddsförordningen.

Vad samtycker du till:
Genom att klicka i JA för villkoren samtycker du till att dina uppgifter om dig finns i ett register för nos- och spaningspatrullen/ grannsamverkan.

Information om hur dina personuppgifter hanteras:
Du har alltid rätt att återkalla samtycket när som helst. Dina personuppgifter bevaras inte längre än nödvändigt utan gallras enligt gallringsrutiner. Du kan kontakta polisen om du vill att en särskild personuppgift som rör dig ska tas bort eller rättas, eller om du har andra frågor om behandlingen av dina personuppgifter.Sekretess och Samtycke