Vilkår og Samtykke

Villa Utsikten aktivitetssenter er i utvikling av nye tilbud og aktiviteter, og vi ønsker i den forbindelse tilbakemeldinger på vårt nåværende tilbud og kjennskapen til de aktivitetene vi har. Spørreundersøkelsen tar ca 5 minutter å svare på, og vi håper du vil ta deg tid til å svare. For spørsmål ta kontakt med Villa Utsikten aktivitetssenter på 610 59 930.

Samtykke: 
Vi bruker Netigate til å gjennomføre spørreundersøkelser blant våre brukere og medarbeidere. 

Denne spørreundersøkelsen er anonym, vil ikke vi eller Netigate samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Vi deler ikke opplysninger vi får i spørreundersøkelser med andre og bruker heller ikke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. Personopplysninger blir slettet 60 dager etter undersøkelsens slutt. For mre informasjon les hele personvernerklæringen her. 

Personvern og samtykke