Vilkår og Samtykke

1. Med virkning fra i dag inngås det avtale mellom Gjøvik kommune og deltaker om utlån av el-sykkel

2. Avtalen har varighet til 1.7.2019

3. Deltaker er ansvarlig for å sykle forsiktig og overholde trafikkreglene, og det er også deltaker sitt ansvar dersom de påfører seg selv eller andre skade ved bruk av el-sykkelen

4. Deltaker plikter å bruke sykkelhjelm ved bruk av el-sykkelen

5. Deltaker plikter for å sørge for at el-sykkelen er forsvarlig oppbevart og låst når den ikke er i bruk.

6. EL-sykkelen må leveres og kvitteres ut i appen ved stativet på Fjellhallen samme dag som den er lånt innen kl. 21

7. Deltaker plikter å holde el-sykkelen ren og i samme stand som den var ved utlån. Skader må erstattes og skal gis beskjed om til kommunen. Dersom el-sykkelen ikke er i forventet stand skal det gis beskjed om dette også til kommunen.

Privacy & Consent