Starta enkäten genom att klicka på den gröna knappen.